Försäljning

RENTAB lämnar alltid fasta priser avseende installation (exkl. el & ventilation) av högtrycksanläggning där kunden önskar detta.

Vi har arbetat med Bauer kompressorer sedan 1980 och vi levererar till bl.a.  dykeriföretag, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, industrin, sjukvården och till off-shore industrin.

Kontakta oss om ni önskar ytterligare information.