Service

De flesta av våra kunder väljer RENTAB serviceavtal.

Servicen är baserat enligt Bauer underhållsschema vilket ger maximal driftsäkerhet. I avtalet inkluderar, arbetstid och resekostnader samt en luftanalys enligt gaskromatografi, vilket garanterar en säker luftkvalitet enligt SS EN12021.

Förutom service av kompressorer gör vi även underhåll på högtryckssystem för gas inom branscher som sjukvård, sjöfart, tillverknings- och processindustrin med flera.

RENTAB har ett rikstäckande service nät och vi arbetar även utomlands där vi har serviceavtal med ett flertal företag.

Kontakta oss så kan vi återkomma med information om vad som passar för er anläggning.

Nedanstående bilder visar en helt komplett Nirox anläggning inbyggd i en 20′ foots isolerad container med en kapacitet för 3 st. dykare med Superlite 27

Certifierad av Lloyds och designad enligt IMCA guidelines.