Uthyrning

RENTAB hyr ut tryckkammare för både kortare eller längre perioder. Tryckkammaren är HAUX  STARCOM 2000 ( 2 m i diameter), placerad i en isolerad 20´container, byggd enligt IMCA och certifierad av GL, Kammaren är anpassad för sjukvården och är därför utrustad med en stor dörr för bårpatienter. Enheten levereras komplett med kompressor och luftbank och är helt färdigt för drift så fort som elkabeln är inkopplad.

För ytterligare information var vänlig att kontakta oss.