Service

Vi utför service, ombyggnader och återkommande underhåll av tryckkammare och dykerisystem.

Nedanstående bilder visar en ombyggd Dräger DuoCom som tillhör Storstockholms Brandförsvar

Nedanstående bilder visar en GDA 1800 kammare som är inbyggd i en specialcontainer som vi har servat och uppdaterat 2017 enligt Statoils regelverk.